Програм социјалне укључености особа са инвалидитетом, посебним потребама и радно способних лица

Корисници новачне социјалне помоћи, нису у довољној мери спремни, да као и остали  грађани  изађу на тржиште рада. Зато су Народни универзитет и Центар за социјални рад заједничким деловањем у могућности да им пруже квалитетне обуке, курсеве, преквалификације и доквалификације за занатска занимања, како би лакше проналазили посао.

Нашом партнерском сарадњом корисницима социјалне помоћи дали бисмо едукацију и релевантне сертификате који би им у великој мери помогли да се боље укључују у друштвене процесе, пошто су ти путеви у земљама у транзицији отежани. Са друге стране у сарадњи  са Центром за развој локалних услуга социјалне заштите, њиховим корисницима омогућили би садржај и помоћ у поподневним часовима када Центар не ради.

Та помоћ би се пре свега огледала у богатом програму и садржају, који би осмислили психолози и дефектолози овог центра. Пошто планирамо еколошки кутак, ботаничку башту и уређење дворишта, они би имали свој простор и боравак који би им испунио време и олакшао живот. Ликовна радионица Народног универзитета већ прима децу са посебним потребама, а успешна сарадња са овим  Центром траје  годину дана.