Активности везане за друге манифестације

Поред поменутих активности Народни универзитет је активно укључен  у реализацију програма свих културних манифестација из делокруга своје активности, и то на подручју не само нашег града већ и целог Пчињског округа. Између осталог то су: „Дани Врања“, „Борина недеља“, „Каранфил девојче“, „Обележавање дана ослобођења града Врања од Турака“, Првог и Другог светског рата, Градске славе, дочека Нове године и др.