ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ ВРАЊЕ

април 8, 2024

Програм пословања за 2024. са Финансијским планом од 01.01. – 31.03.2024. год. ЈУ Народни универзитет Врање

март 21, 2024

Финансијски план за 2024. годину

јануар 24, 2024

Пебаланс буџета за 2023. годину

јануар 24, 2024

Извештај о раду са Финансијским извештајем за 2022. годину ЈУ Народни универзитет Врање

новембар 28, 2023

Правилник о раду Галерије ЈУ Народни универзитет Врање

новембар 28, 2023

Правилник о измени и допуни правилника о раду Ликовне радионице ЈУ Народни универзитет Врање

новембар 28, 2023

Правилник о изменама и допунама правилника о раду Ликовне радионице

септембар 13, 2023

Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2023. годину

јануар 19, 2023

Програм рада са финансијским планом за 2023. годину

јануар 19, 2023