Извештај о раду са Финансијским извештајем за 2022. годину ЈУ Народни универзитет Врање

28 новембра, 2023

Правилник о раду Галерије ЈУ Народни универзитет Врање

28 новембра, 2023

Правилник о измени и допуни правилника о раду Ликовне радионице ЈУ Народни универзитет Врање

28 новембра, 2023

Правилник о изменама и допунама правилника о раду Ликовне радионице

13 септембра, 2023

Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2023. годину

19 јануара, 2023

Програм рада са финансијским планом за 2023. годину

19 јануара, 2023

Измена финансијског плана – ребаланс 2 за 2022.

2 децембра, 2022

Интерни план набавки 2022 – трећа измена

2 децембра, 2022

Стратешки план Јавне установе Народни универзитет Врање

2 новембра, 2022

Образац за годишњи и полугодишњи извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката

6 јула, 2022