Центар за занатска занимања

Обука је намењена лицима која немају искуства у раду на жељеним пословима. Обука траје од 3 до 12 месеци и састоји се из теоретског и практичног дела. Теоретски део се састоји од 3 предмета, а за сваки предмет полазник добија литературу. Практични део обуке обухвата у просеку 70% градива предвиђеног по плану и програму за дато занимање. На крају обуке се полаже завршни испит. Полазници добијају међународно признат сертификат, с којим могу да раде код послодавца или да самостално започну сопствени бизнис.Обуке се организују у зависности од врсте појединачно и у групама за сва занимања.

ПРОВЕРА ЗНАЊА
ЈУ Народни универзитет Врање омогућава стицање МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТОГ СЕРТИФИКАТА полазницима који већ поседују знања и вештине потребне за рад на пословима занатских/услужних занимања.
Провера стручне оспособљености се обавља у присуству трочлане комисије коју именује директор ЈУ Народни универзитет .

Потребна документација за проверу знања  :
Потврда о практичној настави у трајању од 600 сати. Овде можете преузети образац
Копија сведочанства о завршеној минимум основној школи ( оригинал на увид)
Копија/очитана лична карта
Цена провере знања је 14.000,00 динара.
За групе полазника постоји могућност умањења цене.
За додатне информације можете нас контактирати: 017/422-269  

Области су:
 

Угоститељска струка
произвођач посластица
услужилац пића и хране
конобар 
послови припреме и кување хране
послови припреме и печења меса
припрема и печење пица
послови припрема пица
бармен
сервирка

Дрвопрерађивачка струка
столар
тапетар
резач грађе-дрвостругар
подополагач паркета-паркетар
монтажер системом суве градње

Гумарска струка
израђивач гумених производа
сервисер пнеуматика-вулканизер

Машинско-енергетска струка
руководилац парних котлова

Текстилство и кожарство
конфекционар текстила
моделар одеће
модни кројач
обућар
израђивач горњих делова обуће
шивач у аутоиндустрији

Стари занати
ужар
гајтанджија
седлар
сарач
грнчар
сапунџија

Прехрамбена струка
произвођач брашна
произвођач бурека
произвођач хлеба и пецива
произвођач кора
месар
обрађивач меса
прерађивач меса
израда производа од воћа и поврћа

Грађевинска струка
подметач паркета
керамичар-терацер
постављач зидних облога
резач стакла-стаклорезац
монтер стаклених површина
монтажер кровова
израђивач дрвених врата и прозора
молер-фарбар
зидар-фасадер
молеро-фасадер
армирач
зидар
тесар
руковалац грађевинским машинама
нискоградња
виљушкар
израђивач алуминијумских врата и прозора

Медицинска струка
бебиситерка
неговање старих особа
геронтодомаћица
неговатељица
геронтонеговатељице
масер

Струка личних услуга
стилиста женских фризура
стилиста мушких фризура
козметичар
педикир
маникир

Пољопривредна струка
аранжер биљног материјала
цвећар

Машинска струка
аутомеханичар
водоинсталатер
машинбравар
бравар
аутолимап
аутолакер
лимар
сервисер беле технике
сервисер расхадних уређаја
сервисер и монтажер клима уређаја

Трговинска струка
продавац мешовите робе

Електротехничка струка
аутоелектричар

Дактилографија и провера класа
Правно-биротехничка струка
електронско пословање
теренски комерцијалиста
књиговођа
рачуновођа
вођење пословних књига
пословни секретар