Провера знања

Пратећи потребе послодаваца и неопходност поседовања валидног документа о стручној оспособљености, Народни универзитет Врање  је омогућио  стицање МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТОГ СЕРТИФИКАТА полазницима који већ поседују знања и вештине потребне за рад на пословима занатских/услужних занимања.

Потребна је потврда о радном искуству од најмање 5 месеци на датим пословима и тиме полазник стиче право на полагање завршних испита, што се реализује у једном дану.

Цена провере знања је 14.000,00 динара.

За групе полазника постоји могућност умањења цене.

Уз потврду о радном искуству, полазник доставља копију извода из матичне књиге рођених и копију дипломе (минимум завршена основна школа) .

За додатне информације можете нас контактирати: 017/422-367