Смотра рецитатора

Смотра рецитатора „Песниче народа мог“ је једна од активности Народног универзитета из области културе са најдужом традицијом. Први пут је организована 1969. године по пропозицијама и уз стручну помоћ Савеза аматера Србије. Јубиларна 50. смотра одржана је у 2018. години.

Циљеви смотре рецитатора су развијање код деце осећања за основне етичке и естетичке норме које садржи поезија, култивисање говорног израза, што сугестивније исказивање мисли и осећања песника, популарисање поезије и ширење круга рецитатора и љубитеља поезије.

На градској смотри рецитатора учествују рецитатори:
– млађег узраста (од I до IV разреда основне школе)
– средњег узраста ( од V до VIII разреда основне школе)
– старијег узраста (ученици средњих школа)

Рецитатори свих узраста говоре по једну песму напамет, на свим нивоима такмичења. Избор песме је слободан – прикладан узрасту и полу рецитатора. Дужина песме за млађи и средњи узраст највише три минута, а за старији узраст четири минута.

Критеријуми по којима жири вреднује казивање су јединствени за све нивое такмичења, сва три узраста и садрже:
– избор песме примерен узрасту и полу рецитатора,
– акцентуацију и дикцију,
– природност, изражајност и сугестивност рецитовања,
– остваривање мисаоно емотивних садржаја песме.