Вођење пословних књига

Желите нови посао? Потребна Вам је преквалификација и не желите да губите време и одлажете свој пословни напредак? Истакните се међу конкурентима и зграбите своју шансу.

На курсу књиговодства у Врању, обучите се за једно од најтраженијих занимања и постаните стручњак без ког ни једна фирма не може ваљано пословати.

Зашто курс књиговодства?

 1. Огромна потражње за квалитетним књиговођама

Важност посла књиговођа потврђује и статистика Националне службе за запошљавање. Подаци показују да је током последњих 10 година, посао књиговође досегао невероватно 2. место на табели најтраженијих послова у земљи. Сем тога, стручњаци за вођење пословних књига су у предности у односу на сва друга економска занимања.

 1. Књиговође најлакше проналазе посао, а послодавци су спремни да их добро плате.
 2. Радите самостално

Ако сте помислили: “Добра је плата, брзо се проналази посао, али ја не бих да радим за некога”, обука за књиговођу нуди Вам решење и овог проблема. Уколико не желите да радите за некога, знања која ћете стећи на обуци за књиговође омогућавају Вам да се уз минимална средства, осамосталите и почнете свој бизнис. Нису Вам потребни ни пословни простор, ни маркетинг, нити скупа опрема. Све што Вам је потребно јесте неколико клијената и можете радити и од куће.

Направите први корак ка успешној каријери, упишите курс за књиговође у Врању  и стекните знања потребна за успешно вођење књига.

Шта обухвата курс књиговодства ?

Основни курс књиговодства траје 6 недеље. Ритам одржавања обуке је 3 пута недељно по 4 школска часа, или по договору са кандидатима.

Током обуке за посао књиговође полазници ће стећи знање из следећих наставних области:

 • Циљеви и задаци књиговодства; просто и двојно књиговодство; принципи уредног књиговодства; грешке у књиговодству
 • Контни оквир и контни план
 • Књиговодствени инструменти – инвентар имовине, биланс стања, дневник, главна књига, помоћне књиге, закључни лист
 • Значај и врсте књиговодствених докумената (благајничка документа, налог за пренос, налог за уплату и исплату, фактура, про фактура, пријемница, отпремница, књижно одобрење, књижно задужење)
 • Типови економских промена
 • Књиговодствено обухватање улагања у основна средства
 • Улагање у залихе материјала и робе – књижење улазних фактура са израдом калкулација велепродаје и малопродаје
 • Измирење обавеза према добављачима и књижење извода
 • Појам и подела трошкова и расхода
 • Трошкови отписа основних средстава (књиговодствена и пореска амортизација), трошкови материјала, ситног инвентара и амбалаже, трошкови зарада (обрачун плате), трошкови производних услуга и непроизводних услуга
 • Приходи – књижење излазних фактура
 • Преџакључна књижења – временска разграничења, добављачи повериоци, купци дужници
 • Обрачун ПДВ-а
 • Обрачун резултата
 • Формалан закључак књига
 • Расподела резултата и покриће губитка
 • Израда завршног рачуна

Пријаву на обуку можете извршити позивом телефона 017/422-367, или пријавом на е-маил   narodniuniverzitet@gmail.com