Изложба цртежа, графика и колажа Јелене Симић и Николе Меланова под називом ,,ДИЈАЛОГ СИМБОЛА И ПОРТРЕТА”

април 8, 2024

У петак 05.априла  2024. године у галерији Народног универзитета отворена је изложба цртежа, графика и колажа Јелене Симић и Николе Мелановапод називом  ,,ДИЈАЛОГ СИМБОЛА И ПОРТРЕТА”

ДИЈАЛОГ СИМБОЛА И ПОРТРЕТА

Насловизложбе је заснован на сусрету поетика и нашем уметничком дијалогу. Иако различита, два приступа проналазе дубоку повезаност преплитањем суптлних визуелних елемената. Овај однос је заснован на испитивању властитих мисаоних стања, истраживању афинитета, емотивних аспеката дела, комуникацији а манифестује се кроз јединствено уметничко искуство и дефинисање визуелних симбола. Иако указује на интересовања за универзалне теме, синергија између два различита уметничка израза открива и оснажује индивидуалне уметничке ставове и концепте, отвара простор за иновације и другачија тумачења. Заједничке године искуства на студијама основ су актуелних истраживања и нашег континуираног дијалога.

Нит која повазује наша два израза пристиче из природне, људске потребе за разумевањем емоција па су симболи на изложеним делима заправо мост између личних осећања и универзалних порука а портрети начин да се те поруке пренесу, буду препознате и схваћене.

ЈеленаСимић рођена је 1995.године у  Блацу. Завршила је  средњу Уметничкушколу у Нишу  2014. године. У жељиданастависвојеусавршавање, 2016. годинеуписујеФакултетуметности у Нишу у класипрофесорамрБратиславаБашића. МастерстудијенаФакултетууметности у Нишујеуписала 2020. године и завршилаих у року 2021. године. Наконзавршенихмастерстудија, 2022. годинеодлучује се да упишеДокторскестудијенаАкадемијиуметности у НовомСаду, гдејетренутнодокторанддруге године подменторствомдрум. АницеРадошевићБабић. Члан је УЛУС-а од 2024. године. Јелена је учествована на 36. колективних изложби и једну самосталну.Никола Милановрођен је у Нишу 1995.године. ДипломираонаФакултетууметностиУниверзитета у Нишу, наодсеку -Сликарство, у класипрофесоркеКатаринеЂорђевић. Никола је учествовао на многим колективним изложбама међу њима и изложба Награђених радова студената Факултета уметности у Нишу.Никола је учесник  међународне колоније ,,Димитровград 2023.”