Етно сајам

Протеклих година Народни универзитет је, следећи своју програмску оријентацију рада на очувању и неговању фолклорне и етнолошке баштине, у свој иначе разуђен програм културне делатности, укључио и манифестацију Етно-сајам. Етно сајам, је сајамска манифестација покренута 2004. године од стране Града Врања, ЈУ Народни универзитет Врање, Мист дизајн -Миодрага Анђелковића.
Етно-сајам се организује под геслом „Традицијом ка будућности“, са циљем очувања традиције и културе грађана Србије и покретања мале привреде и породичног бизниса из фолклорне и етнолошке области. У његов садржај улазе и организоваие округлих столова са темама из области очувања животне средине, етно-марки, заштите интелектуалне својине, производњеи дистрибуциије здраве хране, затим трибине, уметничке изложбе, концерти, модне ревије, излети, промотивне продаје занатских производа, дегустације здраве еколошке хране…