Галерија народног универзитета

Галерија Народног универзитета града Врања је званично отворена 20.12.1997. године изложбом радова полазника Ликовне радионице и тиме најавила успешан и професионалан рад. Први уметник који је излагао у Галерији био је велики Боб, Добросав Живковић, дипломирани дизајнер и наш најпознатији илустратор.
Добијањем Галерије, уз Ликовну радионицу и Ликовну колонију, које већ имају завидну традицију, Народни универзитет је комплетирао услове за богату изложбену делатност. Створени су просторни услови, а кадровски већ постојали, да се изложбена активност организује на вишем стручном нивоу и да има континуирани ток. Стручна процена ликовних радова и одобрење за њихово излагање у надлежности је Савета Галерије, чији се састав мења у зависности од карактера изложбе.
У Галерији Народног универзитета излагали су ликовни уметници из многих градова Србије, али и уметници ван Србије. Радови су различитог стилског и естетског усмерења, рађени различитим техникама, са мотивима разноврсним – од етно и фолклорних, везаних за старину и традицију, до модерних и апстрактих, што је све задовољавало иначе различите укусе посетилаца.
Оснивач Галерије, односно Народни универзитет, је посебну пажњу поклањао стваралаштву ликоних уметника из Врања и често им приређивао изложбе. Скоро да нема ликовног уметника из ове средине а да му није приређена изложба радова. Галерија је до сад имала преко 220 изложби.
Тако Галерија својим богатим и разноврсним програмима из области ликовног стваралаштва, али и другим културним активностима (промоцијама књига, предавањима, дискусијама на округлим столовима) постаје значајан чинилац културног живота у граду. О томе најбоље сведочи све већа посећеност њеног програма.